Welkom bij Z-24

De kamer van koophandel

Over kvK.

Wat is de KvK, wat doet de KvK?

Get ToKnow KvK.

KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema’s op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

www.kvk.nl

KvK Rotterdam

Blaak 40 , Rotterdam