Vlaardings geluk nieuwbouw in Vlaardingen,
Nieuwbouw woningen

Uw nieuwe huis van harte gefeliciteerd

Posted On January 21, 2016 at 6:32 pm by / Comments Off on Uw nieuwe huis van harte gefeliciteerd

Nieuwbouw woningen, wat is er te koop?

Nieuwbouw eisen veranderen

De eisen voor nieuwbouw woningen zijn sterk aan het veranderen. De invloed van EPC normen worden steeds meer zichtbaar.Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheidheet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPCligt vastin de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor zowelnieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw.

Per 1 januari 2015 is de EPC-eis aan de energieprestatie van gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. De aanpassing betekent een aanscherping van de eis van 20% tot 50%. Voor woningen geldt een EPC-eis van 0,4. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie.